Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome

Share this page:

Title

Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome

Subject

Description

Since late December, 2019, an outbreak of a novel coronavirus disease (COVID-19; previously known as 2019-nCoV) was reported in Wuhan, China, which has subsequently affected 26 countries worldwide.

Date Last Updated (Year-Month-Day)

2020-02-18

Citation

Xu, Zhe, Lei Shi, Yijin Wang, Jiyuan Zhang, Lei Huang, Chao Zhang, Shuhong Liu, Peng Zhao, Hongxia Liu, Li Zhu, Yanhong Tai, Changqing Bai, Tingting Gao, Jinwen Song, Peng Xia, Jinghui Dong, Jingmin Zhao, and Fu-Sheng Wang. "Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome." The Lancet Respiratory Medicine.

Accessibility

Free Online