Search Instructions:

* Filter the ENTIRE resource library: Choose a Subject OR a Type of Item at the bottom of the page from the buttons to sort all resources.
* Choose Search Items : to filter one collection or perform complex queries.
* Choose Browse by Topic to search by one or more Topics.

Browse Items (1 total)

  • Creator is exactly "Xia, ShengLi, YunTao Zhang, YanXia Wang, Hui Wang, YunKai Yang, George Fu Gao, WenJie Tan, GuiZhen Wu, Miao Xu, ZhiYong Lou, WeiJin Huang, WenBo Xu, BaoYing Huang, Wei Wang, Wei Zhang, Na Li, ZhiQiang Xie, Xiujuan Zhu, Ling Ding, WangYang You, YuXiu Zhao, Jun Zhao, LiLi Huang, XueZhong Shi, YongLi Yang, GuangXue Xu, WenLing Wang, PeiPei Liu, Meng Ma, YuLing Qiao, SuHua Zhao, JingJing Chai, QinQin Li, Hui Fu, Ying Xu, XiaoTong Zheng, WanShen Guo, and XiaoMing Yang. "

article-icon.png
Creator: Xia, ShengLi, YunTao Zhang, YanXia Wang, Hui Wang, YunKai Yang, George Fu Gao, WenJie Tan, GuiZhen Wu, Miao Xu, ZhiYong Lou, WeiJin Huang, WenBo Xu, BaoYing Huang, Wei Wang, Wei Zhang, Na Li, ZhiQiang Xie, Xiujuan Zhu, Ling Ding, WangYang You, YuXiu…
Subject: Research
Item Type: Publication
Date Last Updated: 2021-09-15
Description: Although SARS-CoV-2 infection often causes milder symptoms in children and adolescents, young people might still play a key part in SARS-CoV-2 transmission. An efficacious vaccine for children and adolescents could therefore assist pandemic control.…